Vårt bidrag till Aurora 17

2017-09-20
Vi skapar förutsättningar för personal, för materiel och för övning – de tre komponenterna för en ökad försvarsförmåga.
Läs mer
 • 2017-09-20 Vårt bidrag till Aurora 17
  Vi skapar förutsättningar för personal, för materiel och för övning – de tre komponenterna för en ökad försvarsförmåga.
 • 2017-09-12 Överskottsvärme från serverrummen värmer hela...
  I lantlig idyll på Lovön i Mälaren ligger Försvarets radioanstalt (FRA). Det är härifrån som försvaret och SÄPO ska få underrättelser om vad som ...
 • 2017-08-30 Arkitekturpriset 2017
  Här är de fyra nomineringarna till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2017. Vinnaren avslöjas på Arkitekturdagen den 22 november. Boka gärna in ...
 • 2017-08-30 Första spadtaget för nya elevhemmet på Karlberg...
  Nu är projektet att uppföra ett nytt elevhem för kadetter på Karlberg i Stockholm igång! Under en enklare ceremoni måndag den 21 augusti, togs första ...
 • 2017-08-22 Fortsatt info om digitalisering av ritningar
  Det har kommit frågor kring vilka som hade kännedom om den kinesiska underleverantören. Här är våra svar.
 • 2017-08-20 Digitalisering av ritningar till Kina
  Med anledning av artikeln ”Ritningar på tusentals svenska militärbyggnader har lämnats ut till Kina – Allt pekar på skyddsobjekt” publicerat på ...
 • 2017-08-18 Säkra utrymmen för IT-drift
  Regeringen vill säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin IT-drift i ...
 • 2017-08-18 Uppdrag till GD urban Karlström
  Urban Karlström har fått i uppdrag att se över regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur de är organiserade.
 • 2017-08-18 Sanering av drivmedelsläckage
  Under sommaren har saneringsarbete utförts på Norrbottens flygflottilj, F 21. Ett läckage på en drivmedelsledning är orsak till att saneringen har ...
 • 2017-02-06 Svampattack mot oljespill
  Längs väggar och golv i Ytterby gruva finns flygbränsle och diesel från tiden som bränsledepå. Det mesta av föroreningarna har sanerats, men nu har ...
 • 2017-02-06 Misstanke om oegentlighet
  Det har kommit till Fortifikationsverkets kännedom via en extern källa i början av februari att oegentligheter kan ha förekommit i Skåne, i vår ...
 • 2017-05-17 Röjningsarbetet färdigt – Bynäset öppnas
  Förra sommaren inleddes riskreducerade åtgärder för oexploderad ammunition (OXA) efter Bynäsets strandkant. Området har tidigare använts som militärt ...
 • 2017-01-13 Förvaltning på djupet
  I en naturskön vik i Gullmaren, bjuder Skredsvik på perfekta förutsättningar för utbildning av försvarets röjdykare. Här, inte långt från Uddevalla, ...
 • 2017-01-09 Militärinspirerad arkitektur
  – Se bara hur arkitekturen visar att Malmen är en militär anläggning, berättar Hans Bergenståhl, Fortifikationsverkets verksarkitekt. Han slår ...
 • 2016-12-21 God jul och gott nytt år!
  Vi önskar er alla en god jul med vinterfotografier från några av de områden vi äger och förvaltar.
1 2 3 4 5 6 7 > >>

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000